Řízení pohledávek ve vybraném podnikatelském subjektu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matějová, Pavlína
dc.contributor.author Vančatová, Zuzana
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:12:46Z
dc.date.available 2016-09-23T05:12:46Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65778
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pohledávek z obchodního styku. V první části práce jsou uvedeny základní charakteristiky pohledávek a obecné postupy v jejich řízení. Druhá část práce obsahuje analýzu řízení pohledávek v konkrétním podnikatelském subjektu. Na základě výsledků provedené analýzy jsou v závěru práce formulovány návrhy a doporučení ke zlepšení stávající situace. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject pohledávky cze
dc.subject zajištění pohledávek cze
dc.subject dodavatelský úvěr cze
dc.subject bonita cze
dc.subject závazky cze
dc.subject vymáhání cze
dc.subject receivables eng
dc.subject securing receivables eng
dc.subject supplier credit eng
dc.subject solvency eng
dc.subject liability eng
dc.subject collection eng
dc.title Řízení pohledávek ve vybraném podnikatelském subjektu cze
dc.title.alternative Management of receivables for the selected business entity eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-09-05
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with issues of management of trade receivables. In first part of the thesis are stated basic characteristics of receivables and general methods in their management. The second part contains an analysis of receivables management in a real business subject. Proposals and recommendation for improvement of current situation based on the results of analysis are stated in the end of the thesis. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35055
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 28718
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account