Řízení rizik ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Myšková, Renáta
dc.contributor.author Krčálová, Lucie
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:12:39Z
dc.date.available 2016-09-23T05:12:39Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65773
dc.description.abstract Diplomová práce objasňuje problematiku řízení rizik v komerční pojišťovně. Definuje pojem riziko a charakterizuje jednotlivé druhy rizik, kterým je komerční pojišťovna při své každodenní činnosti vystavena. Dále přibližuje, jakým způsobem tato rizika řídí největší komerční pojišťovna působící na českém pojistném trhu. Poslední část práce je věnována novému konceptu Solvency II, který je zaměřen na komplexní přístup k chápání rizik a řízení práce s riziky v komerčních pojišťovnách. cze
dc.format 68 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject rizika cze
dc.subject analýza rizik cze
dc.subject řízení rizik cze
dc.subject snižování rizika cze
dc.subject komerční pojišťovny cze
dc.subject risks eng
dc.subject risk analysis eng
dc.subject risk management eng
dc.subject risk reduction eng
dc.subject commercial insurance companies eng
dc.title Řízení rizik ve vybraném podniku cze
dc.title.alternative Risk management in a selected company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Roudný, Radim
dc.date.accepted 2016-09-13
dc.description.abstract-translated This thesis clarifies the issue of risk management in a commercial insurance company. The term risk is defined and different types of risks that a commercial insurance company is exposed to on a daily basis are characterized. Furthermore, this work describes how risks are managed in the biggest insurance company on the Czech market. The last section is devoted to the novel koncept Solvency II, which is focused on a comprehensive approach to understanding and managing risks in insurance companies. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35077
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 29612
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account