Modelování ekonomických dat

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašparová, Miloslava
dc.contributor.author El, Jaroslav
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:12:38Z
dc.date.available 2016-09-23T05:12:38Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65771
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce na téma "Modelování ekonomických dat" je pomocí regresní analýzy zkoumat vliv minimální mzdy na nezaměstnanost v krajích České republiky a posoudit charakter tohoto vlivu. Práce vysvětluje pojem minimální mzda, její vznik, funkce a některé ekonomické teorie, které se jí zabývají. Zvláštní pozornost je věnována popisu podoby minimální mzdy v České republice a jejího vývoje od roku 1991 do 2016 ve vztahu k ostatním příjmovým veličinám jako je životní minimum a průměrná mzda. Analýza vlivu minimální mzdy na nezaměstnanost je vytvořena pomocí metodiky CRISP-DM. cze
dc.format 84 s., 30 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject nezaměstnanost cze
dc.subject minimální mzda cze
dc.subject průměrná mzda cze
dc.subject regresní analýza cze
dc.subject unemployment eng
dc.subject minimal wage eng
dc.subject CRISP-DM eng
dc.subject average wage eng
dc.subject regression analysis eng
dc.title Modelování ekonomických dat cze
dc.title.alternative Modelling of economic data eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jirava, Pavel
dc.date.accepted 2016-09-12
dc.description.abstract-translated The subject of the diploma thesis "Modelling of economic data" is to analyze the effect of the minimum wage on unemployment in the regions of Czech Republic by using a regression analysis, and assess the character of the impact. The diploma thesis explains concept of minimum wage, its progress, functions and related economic theories. Special attention is given to the description of the form of minimal wage in Czech Republic and its development from 1991 to 2016 in relation to other income quantities such as subsistence minimum and average wage. Analysis of the effect of minimum wage on unemployment is created by using the methodology of CRISP-DM. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35351
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 29346
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account