Metody oceňování majetku pro účely pojištění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pakosta, Jaroslav
dc.contributor.author Rak, Tomáš
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:12:37Z
dc.date.available 2016-09-23T05:12:37Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65770
dc.description.abstract Cílem diplomové práce "Metody oceňování majetku pro účely pojištění" je popsání a objasnění základních pojmů z oblasti pojištění majetku, zanalyzování potřebných podkladů a implementace použitelných metod na praktickém příkladu. První část je věnována všeobecnému popisu pojmů z oblasti pojištění majetku, představení podkladů pro oceňování a v neposlední řadě jsou vysvětleny konkrétní metody použitelné pro určení pojistné částky movitého i nemovitého majetku. Ve druhé části diplomové práce jsou tyto metody aplikovány na konkrétním příkladu. cze
dc.format 86 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení
dc.subject oceňování cze
dc.subject pojištění cze
dc.subject pojistná částka cze
dc.subject podpojištění cze
dc.subject přepojištění cze
dc.subject oceňovací metody cze
dc.subject pojistné podmínky cze
dc.subject valuation eng
dc.subject insurance eng
dc.subject insurance money eng
dc.subject underinsurance eng
dc.subject overinsurance eng
dc.subject valuation methods eng
dc.subject insurance conditions eng
dc.title Metody oceňování majetku pro účely pojištění cze
dc.title.alternative Methods of property valuation for insurance purposes eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Nemeček, Alojz
dc.date.accepted 2016-09-14
dc.description.abstract-translated The master's thesis "Methods of property evaluation for insurance purposes" focuses on describing and clarifying basic terms in the field of property insurance, analysing required material and implementing applicable methods in a real-life situation. The first part deals with a general description of terms used in property insurance, introduction of materials used for evaluation, and explanation of specific methods applicable to determine the insured sum of both movable and immovable property. In the second part of the thesis, these methods are applied to a concrete case. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství: Management finančních rizik cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35086
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.identifier.stag 29312
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account