Vliv měnové politiky ČNB na finanční situaci podnikatelského sektoru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorský, Jan
dc.contributor.author Nosková, Michaela
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:12:35Z
dc.date.available 2016-09-23T05:12:35Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65766
dc.description.abstract Práce je zaměřena na analýzu nastavení měnově-politických nástrojů Českou národní bankou, především pak úrokových měr a zafixování kurzu formou devizových intervencí. V práci vycházíme z popisu centrální banky, monetární politiky a nástrojů, jejichž prostřednictvím mají být naplňovány cíle měnové politiky. V aplikační části na základě analýzy použití měnově-politických nástrojů ve vybraných letech jsou zhodnoceny vlivy měnové politiky České národní banky a jejich finanční dopady na podnikatelský sektor. cze
dc.format 72 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject centrální banka cze
dc.subject Česká národní banka cze
dc.subject devizové intervence cze
dc.subject inflace cze
dc.subject monetární politika cze
dc.subject nástroje měnové politiky cze
dc.subject úroková míra cze
dc.subject central bank eng
dc.subject Czech National Bank eng
dc.subject foreign exchange intervention eng
dc.subject inflation eng
dc.subject monetary policy eng
dc.subject instruments of monetary policy eng
dc.subject interest rate eng
dc.title Vliv měnové politiky ČNB na finanční situaci podnikatelského sektoru cze
dc.title.alternative Impact of Monetary Policy of the Czech National Bank on the Financial Situation of the Business Sector eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pichová, Simona
dc.date.accepted 2016-09-12
dc.description.abstract-translated The work is focused on analysis of setting monetary policy instruments Czech National Bank, in particular the interest rate and the fixed rate form of foreign exchange intervention. The work is based on the description of the central bank, monetary policy, its objectives and tools that have to be met. In the application part on an analysis of the use of monetary policy instruments in selected years are evaluated the effects of monetary policy of the Czech National Bank and their financial impact on the business sector. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35147
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 29029
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account