Vliv elektronizace na vyvolané náklady zdanění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavel, Jan
dc.contributor.author Zelenka, Antonín
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:12:34Z
dc.date.available 2016-09-23T05:12:34Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65765
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou vyvolaných nákladů zdanění a vlivem elektronizace na tyto náklady. V rámci úvodu do dané problematiky je nejprve popsána daňová teorie České republiky a dále stručný popis elektronizace a výpočtu možných nákladů s daní spojených. Analytická část obsahuje zhodnocení dat získaných pomocí dotazníkového šetření mezi firmami, zaměřuje se především na výpočet vyvolaných nákladů zdanění a rozhodnutí, zda elektronizace daní přináší požadované snižování finančních a časových nákladů. cze
dc.format 88 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject daně cze
dc.subject elektronizace cze
dc.subject náklady cze
dc.subject úspory cze
dc.subject vývoj cze
dc.subject Česká republika cze
dc.subject taxes eng
dc.subject elektronization eng
dc.subject costs eng
dc.subject economies eng
dc.subject development eng
dc.subject Czech Republic eng
dc.title Vliv elektronizace na vyvolané náklady zdanění cze
dc.title.alternative Influence electronization on the costs of taxation eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vítek, Leoš
dc.date.accepted 2016-09-12
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the problems induced by the costs of taxation and the impact of electronization on these costs. As an introduction to this issue is the first description of the tax theory Czech Republic, and a brief description electronization and calculating the potential costs associated with taxes. The analytical part includes an evaluation of the data obtained through a questionnaire survey among companies, primarily focuses on the calculation of induced costs of taxation and the decision whether taxes electronization brings the required reduction in financial costs and time. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35071
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 28883
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account