Marketing podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roudný, Radim
dc.contributor.author Němcová, Iveta
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:12:27Z
dc.date.available 2016-09-23T05:12:27Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65752
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá marketingem vybraného podniku. V první části práce jsou vymezeny základní pojmy z oblasti marketingu. Dále se první část práce věnuje složkám marketingového mixu 4P. Druhá část práce se věnuje marketingu ve vybraném podniku. V práci jsou podrobně popsány složky marketingového mixu 4P. Nedílnou součástí práce je analýza účinnosti vybraných prvků marketingového mixu, dále zhodnocení a vytvoření návrhu na zlepšení, které by mělo přispět k vyšší kvalitě marketingového mixu společnosti. cze
dc.format 119 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cze
dc.subject marketingový mix cze
dc.subject produkty cze
dc.subject cena cze
dc.subject distribuce cze
dc.subject propagace cze
dc.subject marketing eng
dc.subject marketing mix eng
dc.subject products eng
dc.subject price eng
dc.subject place eng
dc.subject promotion eng
dc.title Marketing podniku cze
dc.title.alternative Marketing of a company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kampf, Rudolf
dc.date.accepted 2016-09-12
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the marketing of chosen company. In the first part, there are defined some basic concepts of marketing. The first part further focuses on the individual components of the marketing mix 4P. The second part is devoted to the marketing in the selected company. In this thesis, there is a detailed description of the individual components of the marketing mix 4P. An integral part of the work is an analysis of effectiveness of selected elements from marketing mix, further evaluation and creation of a proposal for improvement, which should contribute to a higher quality of the marketing mix. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35066
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 28697
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account