Keramika V. J. Sommerschuha / Restaurování keramické plastiky z bývalých lázní v Kyselce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotný, Jiří
dc.contributor.author Durdis, Michal
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:12:08Z
dc.date.available 2016-09-23T05:12:08Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65743
dc.description.abstract Práce je členěna do dvou částí. Teoretická se zabývá životem a dílem Václava Jana Sommerschuha, pražského kamnáře a továrníka z doby 19. století, přičemž pozornost byla věnována zejména jeho umělecké figurální plastice. Část praktická se formou restaurátorské dokumentace zabývá restaurováním keramické figurální plastiky, ale je i ukázkou komplexního restaurátorského přístupu s důrazem na využití původních technologií a postupů. cze
dc.format 235 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject restaurování cze
dc.subject keramika cze
dc.subject figurální plastika cze
dc.subject Václav Jan Sommerschuh cze
dc.subject 19. století cze
dc.subject povrchové úpravy uměleckých děl cze
dc.subject restoration eng
dc.subject ceramics eng
dc.subject figural sculpture eng
dc.subject Vaclav Jan Sommerschuh eng
dc.subject 19th century eng
dc.subject surface finishes of the artworks eng
dc.title Keramika V. J. Sommerschuha / Restaurování keramické plastiky z bývalých lázní v Kyselce cze
dc.title.alternative V. J. Sommerschuh's ceramics / Restoration of ceramic sculpture of the former Spa Kyselka eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2016-09-22
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is divided into two parts. The theoretical deals with the life and work of Václav Jan Sommerschuh, Prague stove fitter and manufacturer from the 19th century, when particular attention was paid to his art figural sculpture. The practical part in the form of restoration documentation dealing with restoration of one ceramic figural sculpture, but it is also an illustration of the complex restoration approach with emphasis on the use of indigenous technologies and practices. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D35121
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 31807
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account