Restaurování polychromované sochy svatého Jana Nepomuckého z Národního muzea v Praze. Zkoumání možností fixace oddělených povrchových vrstev.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Alt, Jaroslav J.
dc.contributor.author Tauchmanová, Renata
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:12:07Z
dc.date.available 2016-09-23T05:12:07Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-24
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65742
dc.description.abstract Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí, z praktické a teoretické s laboratorním výzkumem. Praktická část dokumentuje komplexní restaurátorský zásah na polychromované soše svatého Jana Nepomuckého ze sbírek Lapidária Národního muzea v Praze. Okrajově se také zabývá historií díla a jeho možného autorství. Teoretická část tematicky rozvíjí problematiku zajištění odpadávající a zkakelované barevné vrstvy na kamenných sochách uložených v interiéru. Součástí teoretické práce je vlastní výběr adheziv na bázi přírodních a syntetických polymerů. Takto vzniklá škála tradičních i nových adheziv byla následně testována pro vhodné zajištění barevné vrstvy na kámen. Nejlepší prostředek byl následně aplikován na zajištění barevné vrstvy restaurované sochy sv. Jana Nepomuckého. cze
dc.format 220 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování cze
dc.subject kámen cze
dc.subject polychromie cze
dc.subject konsolidace barevné vrstvy cze
dc.subject adheziva cze
dc.subject přírodní a syntetické polymery cze
dc.subject akrylové pryskyřice cze
dc.subject Sv. Jan Nepomucký z Chotýšan cze
dc.subject restoration eng
dc.subject stone eng
dc.subject polychromy eng
dc.subject paint layer consolidation eng
dc.subject adhesives eng
dc.subject natural and synthetic polymers eng
dc.subject acrylic resins eng
dc.subject St. John of Nepomuk from Chotýšany eng
dc.title Restaurování polychromované sochy svatého Jana Nepomuckého z Národního muzea v Praze. Zkoumání možností fixace oddělených povrchových vrstev. cze
dc.title.alternative Restoration of polychrome statue of Saint John of Nepomuk from the National Museum in Prague. Adhesives in the Conservation of Stone Painted Finishes. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2016-09-22
dc.description.abstract-translated This thesis consists of two parts, with practical and theoretical research including laboratory research. The practical part documents the complex restoration intervention on the polychrome statue of St. John of Nepomuk from the collections of Lapidary of the National Museum in Prague. Marginally, it also discusses the history of the work and its potential authorship. The theoretical part develops the topic concerning issues of how to secure fallen-off and crackled paint layers on stone statues stored in the interior. The part of the theoretical work deals with the actual selection of adhesives based on natural and synthetic polymers. The resulting range of traditional and new adhesives was tested to provide a suitable colour layer protection on the stone. Subsequently, the best substance was applied to protect the colour layers of the restored statue of St. John of Nepomuk. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D35131
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 31802
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account