Restaurování polychromované křtitelnice z kostela Sv. Prokopa v Sobčici Křídové podklady na kamenné podložce a jejich praktická rekonstrukce na pískovcovém reliéfu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Alt, Jaroslav J.
dc.contributor.author Doležalová, Jana
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:12:05Z
dc.date.available 2016-09-23T05:12:05Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65740
dc.description.abstract Polychromie na kamenosochařských dílech je rozsáhlým tématem, které je po svém úpadku v 19. století znovuobjeveno a o které vzrůstá zájem posledních pár desítek let. Restaurováním polychromované křtitelnice z kostela Sv. Prokopa v Sobčici byly objeveny zajímavé skutečnosti o specifické podložce barevné úpravy tohoto kamenosochařského díla, zejména byla identifikována přítomnost křídového podkladu. Rešerší z dostupné literatury o štafírování kamenosochařských děl, byla vytvořena představa o historických souvislostech počínání v tomto řemesle a shromáždění dostupných starých receptur. Výsledkem naší práce byla na základě materiálových zkoušek směsí praktická rekonstrukce výstavby souvrství polychromie na kamenosochařském díle opatřená metodickým postupem. cze
dc.format 178 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Polychromie na kamenosochařských dílech je rozsáhlým tématem cze
dc.subject křtitelnice cze
dc.subject polychromie cze
dc.subject křídové podklady cze
dc.subject štafírování cze
dc.subject Baptistery eng
dc.subject polychrome eng
dc.subject chalk layers eng
dc.subject staffieren ger
dc.title Restaurování polychromované křtitelnice z kostela Sv. Prokopa v Sobčici Křídové podklady na kamenné podložce a jejich praktická rekonstrukce na pískovcovém reliéfu cze
dc.title.alternative The Restoration of polychrome baptistery of St. Procopius in Sobčice. Chalk layers on stone and their practical reconstruction on a sandstone relief eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2016-09-22
dc.description.abstract-translated Polychrome on the stone sculptural works is an extensive topic that is after its bankruptcy in the 19th century rediscovered and on that growing interest in the last few decades. Restoration of polychrome baptistery of St. Procopius in Sobčice were discovered interesting facts about specific a base color finish of the stone sculptural works, particularly identified the presence of chalk base. Searches of the available literature on staffieren stone sculptures, created the idea of the historical context of the conduct in this craft and assemblies available to old recipes. The result of our work was based on material testing mixtures practical reconstruction of the building on layers of polychrome stone sculptor's work provided methodology. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D35120
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 31799
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account