Systém pro přesné určování polohy vysílače v komplikovaném prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bezoušek, Pavel
dc.contributor.author Pola, Marek
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:11:47Z
dc.date.available 2016-09-23T05:11:47Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65736
dc.description.abstract Dizertační práce je věnována radarovému systému pro určování polohy vysílače v budovách a dalších prostředích s mnoha překážkami. Systém je koncipován jako časoměrný hyperbolický radarový systém vyhodnocující rozdíly časů příchodů vysílaných signálů na přenosných stanicích, rozmístěných vně sledovaného prostoru. Vysílaný signál je širokopásmový impulzní s vnitropulzní modulací OFDM. V práci je provedena analýza metod výpočtu polohy zahrnující vliv chyb, způsobených průchodem signálu zdmi. Na modelu jsou zde také analyzovány metody odhadu zpoždění signálů a odhadnuta velikost chyb v důsledku šumu, vícecestného šíření a nedokonalostí synchronizace oscilátorů. Nakonec bylo provedeno experimentální ověření hlavních charakteristik navržených metod v reálných podmínkách. cze
dc.format 128 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject určování polohy cze
dc.subject TDOA cze
dc.subject multilaterace cze
dc.subject radary cze
dc.subject OFDM cze
dc.subject positioning eng
dc.subject multilateration eng
dc.subject radars eng
dc.title Systém pro přesné určování polohy vysílače v komplikovaném prostředí cze
dc.title.alternative System for precise localization of transmitter in complicated environments eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Tkáč, Jozef
dc.contributor.referee Veselý, Jiří
dc.date.accepted 2016-09-08
dc.description.abstract-translated This dissertation thesis deals with a radar system for transmitter position localization in buildings and further areas with many obstacles. It is proposed as a hyperbolic time-measurement multilateration system evaluating time differences of arrivals (TDOA's) of transmitted signal received at several portable stations situated outside the surveilled area. As the transmitted signal a wideband OFDM modulated pulsed signal is used. In the thesis the methods of transmitter position estimation are analyzed taking into account errors due to the signal passing through walls. Also signal TDOA's computation methods are analyzed and estimation errors due to noise, multipath and synchronization imperfections are estimated using nonlinear computer model simulations. Finally selected characteristics of the proposed system were verified experimentally in real conditions. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační, komunikační a řídicí technologie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35429
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.identifier.stag 31767
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account