Využití demografických údajů pro zhodnocení situace zájmového území

Show simple item record

dc.contributor.advisor Komárková, Jitka
dc.contributor.author Marková, Iveta
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:11:39Z
dc.date.available 2016-09-23T05:11:39Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65734
dc.description.abstract Tato práce popisuje postup zpracování a využití demografických ukazatelů pro zhodnocení situace vybraných států Evropy. V úvodu se práce zabývá problematikou demografie obecně včetně jejího vývoje a členění. Poté jsou hodnoceny vybrané demografické ukazatele, jimiž jsou struktury a dynamika obyvatelstva, pomocí metod prostorových analýz. Naznačena je také prognóza vývoje obyvatelstva. cze
dc.format 61 s., 2 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject demografie cze
dc.subject porodnost cze
dc.subject plodnost cze
dc.subject migrace cze
dc.subject úmrtnost cze
dc.subject analýza cze
dc.subject demography eng
dc.subject birthrate eng
dc.subject fertility eng
dc.subject migration eng
dc.subject death rate eng
dc.subject analysis eng
dc.title Využití demografických údajů pro zhodnocení situace zájmového území cze
dc.title.alternative The use of demographic indicators for evaluation of the situation in the chosen area of interest eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2016-09-14
dc.description.abstract-translated This work describes process the use of demographic indicators for evaluation of the situation states of the Europe. The first chapters deal with general demographics and indicators used to its evaluation. Selected demographic indicators are evaluated using the methods of spatial analysis in the next chapter. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D353362
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.identifier.stag 29733
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account