Analýza a modelování fiskální decentralizace a jejích dopadů na fiskální rovnováhu vybraných států EU

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křupka, Jiří
dc.contributor.author Vosáhlo, Martin
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:11:37Z
dc.date.available 2016-09-23T05:11:37Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65730
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na decentralizaci států Evr opské unie. Představuje základy fiskálního federalismu v Evropské unii a dle zvolených fiskálních proměnných vytváří shluky států s podobnou mírou decentralizace . Následně analyzuje vliv decentralizace na fiskální rovnováhu v daných státech. cze
dc.format 59 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject decentralizace cze
dc.subject Evropská unie cze
dc.subject seskupovací analýza cze
dc.subject fiskální rovnováha cze
dc.subject decentralization eng
dc.subject European union eng
dc.subject Fiscal balance eng
dc.subject cluster analysis eng
dc.title Analýza a modelování fiskální decentralizace a jejích dopadů na fiskální rovnováhu vybraných států EU cze
dc.title.alternative Analysing and modeling fiscal decentralization and its impact on fiscal balance of chosen states of European Union eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2016-09-14
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on decentralization of states in European union. Introduce basics of fiscal federalism in European union and with chosen fiscal variables makes clusters of states with similiar degree of decentralization. Then analyse influence of decentralization on fiscal balance in these sta tes. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35353
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.identifier.stag 29648
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account