Information Systems in the Multinational Corporations

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jirava, Pavel
dc.contributor.author Toseafa, Evelyn
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:11:36Z
dc.date.available 2016-09-23T05:11:36Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65728
dc.description.abstract This work is to test the importance of info rmation systems in Multinational Companies that use ERP systems that are robust and extensible, and to describe these systems and analyze specific requirements and IS architecture scenario s. Part of this work can be a proposal for the implementation of such a system. eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject information systems eng
dc.subject multinational companies eng
dc.subject ERP system eng
dc.subject IS architecture eng
dc.subject informační systémy cze
dc.subject nadnárodní společnosti cze
dc.subject ERP systém cze
dc.subject IS architektura cze
dc.title Information Systems in the Multinational Corporations eng
dc.title.alternative Informační Systémy v Nadnárodních Korporacích cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Panuš, Jan
dc.date.accepted 2016-09-14
dc.description.abstract-translated Tato práce je otestovat význam informa č ních systém ů v nadnárodních spole č nostech, které používají ERP systémy, kt eré jsou robustní a rozši ř itelné a popsat tyto systémy a analyzovat specifické požadavky a IS scéná ř e architektury. Č ást této práce m ů že být návrh na zavedení takového systémuInformation. cze
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regional and Information Management cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35356
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics cze
dc.identifier.stag 29617
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account