Informační systémy ve veřejné správě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jirava, Pavel
dc.contributor.author Rejmont, Lukáš
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:11:25Z
dc.date.available 2016-09-23T05:11:25Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65721
dc.description.abstract Práce bude sloužit studentům jako tutoriál pro předmět Úvod do systémové integrace. Práce je vytvořena jako ucelený text o informačních systémech z pohledu řízené informatiky. V práci jsou popsány jednotlivé informační systémy veřejné správy a informační systémy z pohledu podnikové informatiky. Dále jsou v práci vysvětleny standardy pro řízení informační infrastruktury a systémová integrace informačních systémů. cze
dc.format 91 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject veřejná správa cze
dc.subject systémy cze
dc.subject informační systémy cze
dc.subject systémová integrace cze
dc.subject životní cyklus cze
dc.subject public administration eng
dc.subject systems eng
dc.subject information systems eng
dc.subject system integration eng
dc.subject life cycle eng
dc.title Informační systémy ve veřejné správě cze
dc.title.alternative Information systems in public administration eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-09-05
dc.description.abstract-translated This work will be serve students as tutorial for object Introduction to system integration. Work is designed as a comprehensive text about information systems from the perspective of controlled informatics. The paper describes individual information systems of public administration and information systems from the perspective of business informatics. Furthemore, the work explains standards for controlling information infrastructure and system integration of information systems. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35375
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.identifier.stag 29641
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account