Řízení rizik v projektovém managementu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jirava, Pavel
dc.contributor.author Chlumecký, Václav
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:11:24Z
dc.date.available 2016-09-23T05:11:24Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65719
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na problematiku řízení rizik v projektovém managementu, a to od jejich identifikace, přes analýzu, ošetření, až po monitoring. Součástí jsou analýzy vhodných nástrojů pro řízení rizik projektu. Jejich využití je demonstrováno na příkladech a ohodnoceno z pohledu přínosu pro řízení rizik projektu. cze
dc.format 55 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject projektový management cze
dc.subject řízení rizik cze
dc.subject rizika cze
dc.subject projekty cze
dc.subject analýza rizik cze
dc.subject project management eng
dc.subject risk management eng
dc.subject risks eng
dc.subject projects eng
dc.subject risk analysis eng
dc.title Řízení rizik v projektovém managementu cze
dc.title.alternative Risk management in project management eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-09-05
dc.description.abstract-translated The work is focused on issues of risk management in project management from the point of view of their identification, analysis, treatment and monitoring. The analysis of tools applicable to project risk management is included in this thesis. The use of these tools is demonstrated on examples and evaluated in terms of contribution to project risk management. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35380
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.identifier.stag 26382
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account