Úloha asistenta pedagoga na ZŠ z pohledu asistentů a pedagogů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehlová, Marcela
dc.contributor.author Hepnárková, Marie
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:11:15Z
dc.date.available 2016-09-23T05:11:15Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65710
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na asistenta pedagoga a jeho úlohu na základní škole. V teoretické části jsou nejprve definovány základní pojmy týkající se vzdělávání, žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, asistenta pedagoga a jeho spolupráce s učitelem. Cílem práce je odpovědět na otázku, jaká je úloha asistenta pedagoga na základní škole. Empirická část se pomocí kvalitativního šetření snaží blíže nastínit práci asistenta pedagoga a analyzovat nejen jeho roli ve třídě, ale také přínos a spolupráci s učitelem. cze
dc.format 95 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject asistenti pedagoga cze
dc.subject učitelé cze
dc.subject žáci se speciálními vzdělávacími potřebami cze
dc.subject podpůrné opatření cze
dc.subject školský zákon cze
dc.subject education eng
dc.subject teaching assistants eng
dc.subject teachers eng
dc.subject pupils with special educational needs eng
dc.subject support provision eng
dc.subject education act eng
dc.title Úloha asistenta pedagoga na ZŠ z pohledu asistentů a pedagogů cze
dc.title.alternative Primary School Teacher´s Assistant´s Role from the View of the Teacher´s Assistants Themselves as Well as the Teachers eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šándorová, Zdenka
dc.date.accepted 2016-08-31
dc.description.abstract-translated The dissertation thesis focuses on a teacher's assistant and his role in elementary school. In the theoretical part basic terms related to the education of children with special educational needs, the teacher's assistant and his cooperation with the teacher are defined. The main goal of the dissertation is to answer a question, what the role of the teacher's assistant in elementary school is. Empirical part with a qualitative survey seeks to further outline the work of an assistant teacher and analyze his role, not only in classroom but also the contribution and cooperation with the teacher. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34988
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.identifier.stag 30480
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account