Konstrukt maskulinity v českých zemích od poloviny 19. do poloviny 20. století: Výpověď společenských katechismů a zábavného tisku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lenderová, Milena
dc.contributor.author Richterová, Adéla
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:11:03Z
dc.date.available 2016-09-23T05:11:03Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65700
dc.description.abstract Práce se zabývá maskulinitou a jejími proměnami od 60. let 19. století do konce 2. světové války. Sleduje proměnu "ideálu" muže před i v érách válečných událostí první a druhé světové války, ale i v meziválečném období po vzniku první republiky. Sledovány jsou požadavky kladené na muže v soukromém i veřejném životě, představy ideálního vzhledu, hygiena, chování k ženám i k zaměstnancům, ale také v neposlední řade mužské volnočasové aktivity či péče o zdraví. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject gender cze
dc.subject maskulinita cze
dc.subject muži cze
dc.subject chování cze
dc.subject každodenní život cze
dc.subject gender eng
dc.subject masculinity eng
dc.subject men eng
dc.subject behavior eng
dc.subject everyday life eng
dc.title Konstrukt maskulinity v českých zemích od poloviny 19. do poloviny 20. století: Výpověď společenských katechismů a zábavného tisku cze
dc.title.alternative Construct of Masculinity in the Czech Lands (1850-1950): Based on Social Catechisms and Entertaining Magazines eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Borovičková, Martina
dc.date.accepted 2016-09-02
dc.description.abstract-translated The work is focused on the masculinity and its transformations from 60´s of the 19th century to the end of the second word war in the Czech surroundings. The work is watching transformation of "ideal" of a man in important events of 19 century, before and during eras of war´sevents ofthe first and second word war, but also in inter war period after the foundation of first republic. There are observed the requirements for a man in private and public life, ideas of ideal look, hygiene, behavior to women and to staff, and also masculine free time activites or health care too. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline OHM+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34955
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 29886
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account