Implementace řízení cloudové služby AWS z platformy CloverETL

Show simple item record

dc.contributor.advisor Neradová, Soňa
dc.contributor.author Krejčí, Ondřej
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:10:56Z
dc.date.available 2016-09-23T05:10:56Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-19
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65697
dc.description.abstract Teoretická část práce se zaměří na popis změn v modelu IT infrastruktury, které způsobily odklon od dedikovaného hardwaru k technologii IaaS (Infrastructure as a Service). Autor provede analýzu a popis vybraných cloudových služeb Amazon Web Services (AWS) a Microsoft Azure. Dále bude představena open source platforma pro datovou integraci CloverETL umožňující přenášet a transformovat data. V praktické části se autor zaměří na rozšíření platformy CloverETL o možnost řízení základních služeb AWS v rámci běhu procesu ETL(Extract-Transform-Load) s pomocí objektově orientovaného programovacího jazyka. Vytvořený nástroj umožní zefektivnit a zautomatizovat správu infrastruktury a rovněž získá schopnost mnohem lépe obstát v moderních infrastrukturách typu IaaS. cze
dc.format 72 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Cloud Computing eng
dc.subject IaaS eng
dc.subject AWS eng
dc.subject ETL eng
dc.subject Microsoft Azure eng
dc.title Implementace řízení cloudové služby AWS z platformy CloverETL cze
dc.title.alternative Implementation of the management of AWS's cloud services from platform CloverETL eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hažer, Martin
dc.date.accepted 2016-09-19
dc.description.abstract-translated The theoretical part will focus on describing the changes in the model of IT infrastructure, which led to the diversion of dedicated hardware to technology IaaS (Infrastructure as a Service). The author makes an analysis and description of selected cloud services such as Amazon Web Services (AWS) and Microsoft Azure. It will also be introduced to the open source platform for data integration CloverETL allowing the transfer and transformation of data. In the practical part, the author focuses on the expansion of the platform, CloverETL as ability to control basic services within AWS running process ETL (Extract-Transform-Load) using object-oriented programming language. Created tool to streamline and automate infrastructure management, as well as gaining the ability to better compete in modern infrastructure types of IaaS. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35399
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 29535
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account