GNSS mapování celkové elektronové koncentrace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rejfek, Luboš
dc.contributor.author Hopjanová, Miluše
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:10:46Z
dc.date.available 2016-09-23T05:10:46Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65689
dc.description.abstract Cílem práce je demonstrovat využití globálních navigačních satelitních systémů při monitorování stavu ionosféry. Měřenou veličinou je celková elektronová koncentrace. V první fázi je určena elektronová koncentrace na spojnici observatoř satelit. Koncentrace je následně přepočítána na vertikální a je určen bod průchodu ionosférou, který má největší přírůstek k elektronové koncentraci. Ze změřených bodů je následně vytvořena lokální mapa celkové elektronové koncentrace. cze
dc.format 99 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject ionosféra cze
dc.subject ionogram cze
dc.subject Digisonda cze
dc.subject celková elektronová koncentrace (TEC) cze
dc.subject ionosphere eng
dc.subject GNSS eng
dc.subject GPS eng
dc.subject ionogram eng
dc.subject digiprobe eng
dc.subject total electron concentration (TEC) eng
dc.title GNSS mapování celkové elektronové koncentrace cze
dc.title.alternative GNSS mapping of total electron content eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mošna, Zbyšek
dc.date.accepted 2016-09-20
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to demonstrate the usage of global navigation systems during monitoring of the ionosphere. Measured numeric value is the total electron concentration. In the first phase, the electron concentration is determined on the connector observatory-satellite. The concentration between observatory and satellite is transform to vertical concentration and we determined the passage point of the ionosphere, which has the highest increase to electron concentration. The local map of the total electron concentration is to create from the measured points. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a řídicí technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35394
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.identifier.stag 31358
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account