Simulátor vzdušného prostoru pro vývoj sekundárního přehledového radaru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pidanič, Jan
dc.contributor.author Dobiáš, Jan
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:10:41Z
dc.date.available 2016-09-23T05:10:41Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65683
dc.description.abstract Práce pojednává o radarových systémech se zaměřením na sekundární přehledový radar. V práci jsou popsány běžně používané radarové systémy, operační módy sekundárního radaru, způsoby vyhodnocování a problémy vznikající při používání sekundárního radaru. Okrajově popisuje také funkci cyklických kódů. Praktická část se zabývá vývojem simulátoru vzdušného prostoru pro vývoj plánovače a jiných částí sekundárního radaru. cze
dc.format 59 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject radar cze
dc.subject sekundární přehledový radar cze
dc.subject detekce cze
dc.subject cyklické kódy cze
dc.subject simulátor cze
dc.subject vzdušný prostor cze
dc.subject plánovač sekundárního radaru cze
dc.subject radar eng
dc.subject secondary Surveillance Radar eng
dc.subject detection eng
dc.subject cyclic coding eng
dc.subject simulator eng
dc.subject airspace eng
dc.subject scheduler of the SSR eng
dc.title Simulátor vzdušného prostoru pro vývoj sekundárního přehledového radaru cze
dc.title.alternative Simulator of the airspace for development of the secondary surveillance radar eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mandlík, Michal
dc.date.accepted 2016-09-20
dc.description.abstract-translated This thesis deals with radar systems, focused mainly on secondary surveillance radar (SSR). Common radar systems, operational modes of the SSR, evaluation methods and issues connected to SSR are described in this thesis. It also describes function of cyclic coding too. The practical part deals with development of the simulator of the airspace, planned for use during development and tuning of the SSR. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a řídicí technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35390
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.identifier.stag 24559
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account