Režimová opatření u pacientů s vředovou chorobou gastroduodena

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ochtinská, Hana
dc.contributor.author Sobotková, Karolína
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:10:27Z
dc.date.available 2016-09-23T05:10:27Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65675
dc.description.abstract Cílem práce je popsat vředovou chorobu gastroduodena a dodržování režimových opatření. Práce zahrnuje přehled informací o anatomi žaludku a dvanáctníku, příčiny vzniku vředů a přehled diagnostických metod. Součástí je rovněž přehled o režimových a především dietních opatřeních, která by měla být dodržována pacienty s diagnostikovanou vředovou chorobou. Výše uvedené informace slouží jako podklad pro výzkumnou část, která využívá dotazníkové šetření jako výzkumnou metodu. S využitím dotazníkového šetření je zmapován současný stav dodržování režimových opatření u pacientů s diagnostikovanou vředovou chorobou gastroduodena. cze
dc.format 55 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dieta cze
dc.subject helicobacter pylori cze
dc.subject inhibitory protonové pumpy cze
dc.subject režimová opatření cze
dc.subject vředová choroba cze
dc.subject diet eng
dc.subject helicobacter pylori eng
dc.subject proton pump inhibitors eng
dc.subject regime measurements eng
dc.subject ulcer disease eng
dc.title Režimová opatření u pacientů s vředovou chorobou gastroduodena cze
dc.title.alternative Observance of the regime precautions by patients with ulcerous stomach and duodenal disease eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kubíčková, Ivana
dc.date.accepted 2016-09-07
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to introduce gastroduodenal ulcer disease and observation of régime mesurements. The work includes an overview of the anatomy of the stomach and duodenum, causes ulcers and an overview of diagnostic methods. It also includes an overview of the regime and especially dietary measures that should be observed by patients who have diagnosed peptic ulcer disease. Based on this information, the practical part was created. The practical part uses the questionnaire survey as a research method. Using a questionnaire survey mapped the current state of compliance with lifestyle changes by patients who have diagnosed gastroduodenal ulcer disease. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35412
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.identifier.stag 31288
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account