Informační mapa péče u pacientů přijatých k odstranění štítné žlázy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brothánková, Pavlína
dc.contributor.author Řeháčková, Nikola
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:10:27Z
dc.date.available 2016-09-23T05:10:27Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65674
dc.description.abstract Teoretická rovina práce popisuje anatomii štítné žlázy, onemocnění, diagnostiku, léčbu, komplikace, předoperační a pooperační péči o pacienty po odstranění štítné žlázy. Dále je v teoretické části popsaná psychologie nemocného, edukace a informační mapa péče. V praktické části je zpracováno šest plánů péče poskytovaných formou ošetřovatelského procesu pacientům po odstranění štítné žlázy. Na podkladě těchto plánů péče byl vytvořen návrh edukačního materiálu informační mapy péče pro pacienty po operaci štítné žlázy. Na závěr byl vytvořen k informační mapě péče manuál pro všeobecné sestry. cze
dc.format 111 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject štítná žláza cze
dc.subject edukace cze
dc.subject informační mapa péče cze
dc.subject ošetřovatelská péče cze
dc.subject předoperační péče cze
dc.subject pooperační péče cze
dc.subject thyroid gland eng
dc.subject education eng
dc.subject information map of care eng
dc.subject nursing care eng
dc.subject preoperative care eng
dc.subject postoperative care eng
dc.title Informační mapa péče u pacientů přijatých k odstranění štítné žlázy cze
dc.title.alternative Information map of care for patients with thyroid gland removal eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ochtinská, Hana
dc.date.accepted 2016-09-07
dc.description.abstract-translated Theoretical level work describes the anatomy of thyroid disease diagnosis, treatment, community-complications and preoperative and postoperative care of patients after removal of the thyroid gland. Furthermore, in theor-cal described the psychology of patient education information and map care. The practical part consists of six plans of care provided in the form of nursing process for patients after removal of the thyroid gland. Based on these plans the product design of educational material has been delivered information map of care for patients after thyroid surgery. In conclusion was created to information map care manual for nurses. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35237
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.identifier.stag 31287
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account