Krvácení z nosu u kardiovaskulárního onemocnění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vodička, Jan
dc.contributor.author Plívová, Kristýna
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:10:26Z
dc.date.available 2016-09-23T05:10:26Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65673
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku epistaxe a je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se zaměřuji na anatomii zevního nosu a dutiny nosní a fyziologii. Dále se zaměřuji na problematiku epistaxe, etiologii, příznaky, diagnostiku a léčbu. Základ pro empirickou část tvoří výzkumné šetření dotazníkovou metodou. Cílem dotazníkového šetření bylo ověřit souvislost četnosti epistaxe v závislosti na přítomnosti arteriální hypertenze a antiagregační terapie u těchto pacientů. Dále zjistit, jak je pro respondenty epistaxe obtěžující. V diskuzi naleznete porovnání výsledků s jinými výzkumy. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject epistaxe cze
dc.subject příčiny cze
dc.subject diagnostika cze
dc.subject léčba cze
dc.subject kardiovaskulární onemocnění cze
dc.subject epistaxis eng
dc.subject causes eng
dc.subject diagnosis eng
dc.subject treatment eng
dc.subject cardiovascular disease eng
dc.title Krvácení z nosu u kardiovaskulárního onemocnění cze
dc.title.alternative Epistaxis in cardiovascular disease eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pospíchal, Jan
dc.date.accepted 2016-09-08
dc.description.abstract-translated Aim of this bachelor thesis is on problematics of epistaxis and it is split to two parts. The theoretical part is focusing on anatomy of external nose and its fysiology, furthermore thesis discus epistaxis, etiology, symptoms, diagnostics and treatment. Basis for the empirical part is research done through the questionnaire method. Aim of the research was to evaluate connection between number of occurrences of epistaxis in direct relation to hypertension and antiplatelet medications amongst the selected patients. Second focus is to determine the scope of discomfort caused to patients by epistaxis. Results of this research are compared to similar research In the discussion part of thesis. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35236
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.identifier.stag 31286
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account