Životní styl u pacienta s chronickou anginou pectoris

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ochtinská, Hana
dc.contributor.author Matějů, Jana
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:10:22Z
dc.date.available 2016-09-23T05:10:22Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65667
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je problematika životního stylu u chronické anginy pectoris. Jedná se o teoreticko-výzkumnou práci. Teoretická část se zabývá nejen charakteristikou daného onemocnění, ale také zdravým životním stylem a ošetřovatelskou péčí. Výzkumná část je zaměřena na pacienty trpící tímto onemocněním. Především zjišťuje, zda dodržují režimová opatření onemocnění. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject angína pectoris cze
dc.subject ateroskleróza cze
dc.subject ischemická choroba srdeční cze
dc.subject výživa cze
dc.subject zdravý životní styl cze
dc.subject angina pectoris eng
dc.subject atherosclerosis eng
dc.subject ischemic heart disease eng
dc.subject nutrition eng
dc.subject healthy lifestyle eng
dc.title Životní styl u pacienta s chronickou anginou pectoris cze
dc.title.alternative Lifestyle of a Patient With Chronic Angina Pectoris eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škvrňáková, Jana
dc.date.accepted 2016-09-06
dc.description.abstract-translated The topic of my bachelor thesis is the lifestyle of chronic angina. This is a theoretical research work. The theoretical part deals not only with the characteristics of the disease but also with a healthy lifestyle and nursing care. The research part is aimed at patients suffering from this disease. It mainly determines their compliance with the regime measures of the disease. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35243
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.identifier.stag 31278
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account