Znalosti všeobecných sester ohledně aplikace nízkomolekulárních heparinů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Papršteinová, Markéta
dc.contributor.author Hasníková, Markéta
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:10:19Z
dc.date.available 2016-09-23T05:10:19Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65662
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je zjistit úroveň znalostí všeobecných sester ohledně aplikace nízkomolekulárních heparinů. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a výzkumnou. Teoretická část obsahuje informace o antikoagulanciích s konkrétním zaměřením na nízkomolekulární hepariny a na úlohu zdravotních sester ohledně jejich aplikace a sledování jejich účinků. Ve výzkumné části jsou v grafické podobě prezentovány výsledky z dotazníkového šetření. Získané poznatky sloužily k vytvoření edukačního materiálu určeného pro zdravotní sestry. cze
dc.format 70 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject nízkomolekulární hepariny cze
dc.subject znalosti cze
dc.subject aplikace cze
dc.subject zdravotní sestry cze
dc.subject low-molecular weight heparins eng
dc.subject knowledge eng
dc.subject application eng
dc.subject nurses eng
dc.title Znalosti všeobecných sester ohledně aplikace nízkomolekulárních heparinů cze
dc.title.alternative Knowledge of General nurses about application low-molecular weight heparins eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škvrňáková, Jana
dc.date.accepted 2016-09-06
dc.description.abstract-translated The aim this bachelor´s work is to determine the level of knowledge of General nurses about application of low molecular weight heparins. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part contains information about anticoagulants with focus on low molecular weight heparins, and the role of nurses regarding their application and monitor their effects. In the research part are presented in graphical form the results of the survey. Acquired knowledge used to create educational material for nurses. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35247
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.identifier.stag 31271
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account