Postoje ke smrti a umírání z pohledu sestry

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zatočilová, Jana
dc.contributor.author Flídrová, Nikola
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:10:18Z
dc.date.available 2016-09-23T05:10:18Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65660
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na umírání a smrt z pohledu sestry. Cílem práce bylo zmapovat okolnosti týkající se umírání a smrti pacientů na pracovištích ARO, LDN a v hospicových zařízeních. V části teoretické jsou shrnuty základních poznatky, které se vztahují k této problematice. Zabývám se thanatologií, paliativní péčí a vlivem stresové situace v podobě smrti pacienta na psychiku sestry. V rámci kapitoly o stresových situacích v práci sestry, která se stará o nemocné v terminálním stádiu onemocnění jsou zmíněny i možnosti duševní hygieny sester, jež mohou zásadně pomoci při překonávání takovýchto závažných situací. Praktická část obsahuje interpretaci dat, které byly získány na základě dotazníkového šetření. Cílem je ukázat rozdílnost sester na různém oddělení a jejich vnímavost při práci o terminálně nemocné. Hlavní zaměření bylo na zdravotní sestry, jak jsou či nejsou schopné se vypořádat s náročností v této tématice a uvést tak hlavní okolnosti s tímto spjaté. cze
dc.format 75 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject paliativní péče cze
dc.subject smrt cze
dc.subject strach cze
dc.subject stres cze
dc.subject thanatologie cze
dc.subject umírání cze
dc.subject palliation care eng
dc.subject death eng
dc.subject far eng
dc.subject stress eng
dc.subject thanatology eng
dc.subject dying eng
dc.title Postoje ke smrti a umírání z pohledu sestry cze
dc.title.alternative Approaches to death and dying from the perspective of nurses eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Horáčková, Kateřina
dc.contributor.referee Rusová, Jitka
dc.date.accepted 2016-09-05
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on death and the process of dying from the perspective of nurses. The aim of the study was to explore factors related to dying and the death of patients at Anesthesiology, Resuscitation and Intensive Care departments, hospitals for long term sickness and hospice facilities. The theoretical part deals with general definitions of stress, by physical and emotional effects and overall burden related to stress-induced burnouts. Next follows the mental hygiene and ways and coping strategies to reduce stress. Further on is described the palliative medicine, palliative care facilities, educational centers, and the last chapter deals with defining the concepts of death and dying as well as the dying process, the definition of Thanatology discipline, the needs of nurses and legislation and ethical principles in the field of palliative care for patients. Practical section contains the interpretation of the data, which were obtained from a survey research eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35250
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.identifier.stag 31266
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account