Komplexní péče o seniory s demencí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marková, Kamila
dc.contributor.author Blahová, Hana
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:10:16Z
dc.date.available 2016-09-23T05:10:16Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65658
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem: Komplexní péče o seniory s demencí. Práce je zaměřena na náročnost péče, problémové chování a na postoj zaměstnanců ke stáří a stárnutí. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je všeobecně popsána demence, ošetřovatelská péče včetně problematických situací a postoj ke stáří. V praktické části jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo v zařízeních se zvláštním režimem, která se specializují na péči o osoby s demencí. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject demence cze
dc.subject senioři cze
dc.subject náročnost péče cze
dc.subject ošetřovatelská péče cze
dc.subject problémové chování cze
dc.subject postoj ke stáří cze
dc.subject dementia eng
dc.subject demands of care eng
dc.subject nursing care eng
dc.subject problematic behavior eng
dc.subject attitudes to old age eng
dc.title Komplexní péče o seniory s demencí cze
dc.title.alternative Comprehensive care for the elderly with dementia eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Rusová, Jitka
dc.date.accepted 2016-09-05
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the theme: Comprehensive care for the elderly with dementia. The thesis is focused on the intensity of care, problematic behavior and on the attitude of staff to old age and aging. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes dementia in general, health care, problematic situations and attitudes towards old age. The practical section presents the results of a questionnaire survey conducted in facilities with a special regime, which specialize in caring for people with dementia. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35253
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.identifier.stag 31262
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account