Povědomí laické veřejnosti o dárcovství orgánů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chrudimská, Lucie
dc.contributor.author Svobodová, Kamila
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:10:15Z
dc.date.available 2016-09-23T05:10:15Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65656
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá informovaností laické veřejnosti o dárcovství orgánů. Je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část zahrnuje podstatná teoretická východiska k dané problematice. Výzkumná část je věnována analýze výsledků, které byly získány na základě výzkumného šetření. Výzkumným nástrojem byl dotazník vlastní tvorby, který byl distribuován laické veřejnosti. Výsledky výzkumného šetření byly podkladem pro vytvoření letáku pro laickou veřejnost, který shrnuje základní informace o této problematice. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dárcovství cze
dc.subject legislativa cze
dc.subject odběry orgánů cze
dc.subject smrt mozku cze
dc.subject transplantace cze
dc.subject brain dinase eng
dc.subject donation eng
dc.subject legislative eng
dc.subject organ collection eng
dc.subject transplantation eng
dc.title Povědomí laické veřejnosti o dárcovství orgánů cze
dc.title.alternative Awareness among general public about organ donation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škvrňáková, Jana
dc.date.accepted 2016-09-06
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to find an awareness among layman public about organ donation. This thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part provided brief information on this topic. The practical part is dedicated to analysis of the results that were obtained on the basis of the research. The research tool was an own creation questionnaire, which was distributed to layman public. Results of the research were the basis for the creation of a brief leaflet that informs a layman public about this problematics. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35413
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.identifier.stag 31017
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account