Tištěné paměti na bázi bistabilních stavů vybraných materiálů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Syrový, Tomáš
dc.contributor.author Krajčír, Mário
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:25:34Z
dc.date.available 2016-09-02T04:25:34Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-01
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65633
dc.description.abstract Cieľom tejto bakalárskej práce bolo previesť rešerš v patentovej, vedeckej a  firemnej literatúre na tému tlačených pamätí. Bakalárska práca združuje výber využitých postupov, technológií a materiálov, ktoré boli použité pri fabrikáciach tlačených pamätí. Okrem opisu výroby sú pri každej práci uvedené aj výsledné vybrané charakteristické vlastnosti zhotovenej súčiastky a jej potenciálne praktické využitie. slo
dc.format 52 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject memristor slo
dc.subject tlačená elektronika slo
dc.subject digitálna tlač slo
dc.subject memristor eng
dc.subject printed electronics eng
dc.subject digital print eng
dc.title Tištěné paměti na bázi bistabilních stavů vybraných materiálů cze
dc.title.alternative Printed Bistable Resistive Memory Devices eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-24
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis was to research the patent, scientific and technical literature on the topic of printed memories. Bachelor thesis brings together the selection of procedures, technologies and materials that were used in the fabrication of printed memories. In addition to the description of the manufacture of the tool referred to the final selected characteristics of the fabricated parts and the potential practical use. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35030
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.identifier.stag 30973
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account