Změna barevnosti termochromních systémů s různými barvivy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Panák, Ondrej
dc.contributor.author Sopuch, Jan
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:25:29Z
dc.date.available 2016-09-02T04:25:29Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-01
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65626
dc.description.abstract V  této práci bylo cílem vyhodnotit změnu barevnosti termochromních systémů na bázi molekulárních komplexů s  přenosem náboje. Připraveny byly systémy, které se lišily v použitém barvivu a ve vývojce. Využito bylo 7 barviv a dvě vývojky: bisfenol A a ethyl gallát a jako rozpouštědlo byl ve všech případech použit tetradekanol. Celkem bylo připraveno 14 vzorků, u kterých byly vyhodnocovány kolorimetrické parametry v  závislosti na teplotě. U  systémů byl vyhodnocen z kumulované barvové odchylky barvový kontrast, interval teplot, při kterém dochází k teplotní změně, rychlost barevné změny a šířka hystereze mezi zahříváním a chlazením. cze
dc.format 37 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject termochromní systémy cze
dc.subject leuco barviva cze
dc.subject bisfenol A cze
dc.subject ethyl galát cze
dc.subject změna barevnosti cze
dc.subject thermochromic  systems eng
dc.subject leuco  dyes eng
dc.subject bisphenol  A eng
dc.subject ethyl  gallate eng
dc.subject changing  the colorfulness eng
dc.title Změna barevnosti termochromních systémů s různými barvivy cze
dc.title.alternative Dynamic colour change of thermochromic systems with different colourformer eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-25
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis was to evaluate the dynamic colour change of thermochromic systems based on molecular charge transfer complexes. Several systems were prepared, using different colour formers and developers. Seven colour formers and two developers (bisphenol A and ethyl gallate) were used. Tetradecanol was used in all cases as co-solvent. Altogether, fourteen samples were prepared, in which colorometrical parametres depending on temperature were evaluated. From the cumulative colour difference, these parametres were evaluated: colour contrast, temperature sensitiv interval, rate of colour change and width of hysteresis loop. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35038
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.identifier.stag 30846
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account