Charakterizace reologických vlastností TiO2 disperzí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašúrek, Bohumil
dc.contributor.author Bělohoubková, Markéta
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:25:27Z
dc.date.available 2016-09-02T04:25:27Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-01
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65622
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá reologickými vlastnostmi suspenzí obsahující TiO2, které budou použity pro přípravu perovskitových solárních článků pomocí sítotisku. V teoretické části je hlavní pozornost věnována reologickým vlastnostem a dále je ve stručnosti nastíněn princip perovskitových solárních článků. Experimentální část je věnována měření a vyhodnoconí reologických vlastností studovaných suspenzí. Naměřené tokové křivky, které byly měřeny rotačním viskozimetrem HAAKE Roto Visco 1, byly hodnoceny podle Cassonova modelu. cze
dc.format 38 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject reologické vlastnosti cze
dc.subject perovskitové solární články cze
dc.subject reometrie cze
dc.subject viskozita cze
dc.subject rheological properties eng
dc.subject perovskite solar cells eng
dc.subject rheometry eng
dc.subject viscosity eng
dc.title Charakterizace reologických vlastností TiO2 disperzí cze
dc.title.alternative Characterization of rheological properties of TiO2 dispersions eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-24
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on rheological properties of suspensions containing TiO2, which will be used for preparation of Perovskite Solar Cells through the screen printing technique. In the theoretical part of the thesis the study of rheology is the main topic, followed by a brief explanation of a principle of Perovskite Solar Cells. The experimental part deseribes measuremet and an evaluation of the rheological characteristics of the suspensions containing TiO2. Flow curves, which were obtained by using the rheometer HAAKE Roto Visco 1, were evaluated by the Casson rheological model. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35022
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.identifier.stag 30841
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account