Výroba didaktických vysekávaných produktů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Držková, Markéta
dc.contributor.author Rakusová, Hana
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:25:17Z
dc.date.available 2016-09-02T04:25:17Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-01
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65614
dc.description.abstract Práce je zaměřena na didaktické vysekávané produkty, zejména herní, které slouží jako pomůcky při rozvoji člověka hned v několika oblastech. Čtenář se seznámí s pojmem didaktika, vazbami mezi učitelem, žákem a vhodnými prostředky pro vzdělávání. Jsou zde zahrnuty tři vysekávané produkty - puzzle, pop-up knihy a hrací karty, jejich historie, mechanismy, možné využití a podoby v současnosti. Technická část této bakalářské práce pojednává o vhodných materiálech a výrobě výsekových forem pro každý výše zmíněný produkt. Součástí práce byl návrh a realizace didaktické hračky, která je určena předškolním dětem a slouží k rozvoji jemné motoriky, prostorové představivosti a sociálních dovedností. cze
dc.format 50 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject didaktika cze
dc.subject hry cze
dc.subject rozvoj dovedností cze
dc.subject papír cze
dc.subject výseková forma cze
dc.subject didactics eng
dc.subject play eng
dc.subject development skills eng
dc.subject paper eng
dc.subject die-cutting form eng
dc.title Výroba didaktických vysekávaných produktů cze
dc.title.alternative Production of didactic die-cut products eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-25
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on didactic die-cut products, particularly the toys, that help to stimulate the man.s growth in several areas. The reader gets to know the terms didactics, relations between the teacher, the pupils and suitable means of education. The work describes three die-cut products . puzzle, pop-up books and playing cards, their history, mechanisms, possible use and current forms. Technical part of this bachelor.s thesis deals with suitable materials and production of die-cutting forms for each of the above-mentioned products. The thesis includes design of didactic toy intended for preschoolers and used to develop fine motor skills, spatial imagination and social skills. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35036
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.identifier.stag 23916
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account