Chalkogenidová skla Ge25Ga5S70 dotovaná Bi a Dy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wágner, Tomáš
dc.contributor.author Hrabovský, Jan
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:25:09Z
dc.date.available 2016-09-02T04:25:09Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-11
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65611
dc.description.abstract Předkladana bakalařska prace se zabyva syntezou a studiem vlastnosti chalkogenidovych skel (Ge0,25Ga0,05S0,70)100.x.yBixDyy, kde x = 0.0.5 at.% a y = 0.0.5 at.%. Připravena chalkogenidova skla byla studovana z hlediska jejich strukturnich, termickych a spektroskopickych vlastnosti. Hlavni pozornost byla věnovana předevšim fotoluminiscenčni emisi v blizke a středni infračervene oblasti při lambda=1.3mikro m, lambda=1.7 mikro m a lambda= 2.9mikro m. U těchto emisních párů přiřazených Dy3+ iontům prokazatelně docházelo k nárůstu jejich emisní intensity s přídavkem 0,5 at% Bi. cze
dc.format 71 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject chalkogenidova skla cze
dc.subject chalcogenide glasses eng
dc.subject amorfní polovodiče cze
dc.subject fotoluminiscence cze
dc.subject Ge-Ga-S cze
dc.subject Bi cze
dc.subject Dy3+ cze
dc.subject photoluminescence eng
dc.subject amorphous semiconductors eng
dc.title Chalkogenidová skla Ge25Ga5S70 dotovaná Bi a Dy cze
dc.title.alternative Chalcogenide glasses Ge25Ga5S70 doped by Bi and Dy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the synthesis and properties of (Ge0,25Ga0,05S0,70)100.x.yBixDyy chalcogenide glasses, where x = 0.0.5 at.% a y = 0.0.5 at.%. Synthesized glasses were studied from point of view of their structural, thermal and spectroscopic properties. The main attention was paid to photoluminescence emission in nearand mid-infrared spectral region at lambda = 1.3?mikro m, lambda = 1.7 mikro m a lambda = 2.9 mikro m. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35567 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.identifier.stag 30634
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account