Studie krystalizace v tenké vrstvě (GeS2)0,1(Sb2S3)0,9 pomocí optické mikroskopie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Shánělová, Jana
dc.contributor.author Horová, Michaela
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:25:01Z
dc.date.available 2016-09-02T04:25:01Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-03
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65608
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je věnována studiu krystalizace tenké vrstvy chalkogenidového skla o složení (GeS2)0,1(Sb2S3)0,9. Tenká vrstva byla nanesena na povrch mikroskopických skel metodou napařování. Skla byla rozřezána a následně zahřívána různými rychlostmi. Vzrůst teploty během zahřívání způsobil krystalizaci Sb2S3 v tenké vrstvě. Nukleace a růst krystalů byly sledovány pomocí optické mikroskopie. Získaná data byla zpracována kinetickou analýzou s cílem stanovit aktivační energii procesu a parametry kinetických modelů. cze
dc.format 40 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject chalkogenidová skla cze
dc.subject systém Ge-Sb-S cze
dc.subject krystalizace cze
dc.subject kinetika cze
dc.subject optická mikroskopie cze
dc.subject chalcogenide glasses eng
dc.subject system Ge-Sb-S eng
dc.subject crystallization eng
dc.subject kinetics eng
dc.subject optical microscopy eng
dc.title Studie krystalizace v tenké vrstvě (GeS2)0,1(Sb2S3)0,9 pomocí optické mikroskopie cze
dc.title.alternative Study of crystallization in thin layer of (GeS2)0,1(Sb2S3)0,9 by optical microscopy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-22
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the study of crystallization in thin layer of chalcogenide system (GeS2)0,1(Sb2S3)0,9. The thin layer was spread on the surface of microscopic glasses by method of vapor deposition. The microscopic glasses were cut to pieces and then heated by various heating rates. Increasing temperature caused the crystallization of Sb2S3 in thin layer. Nucleation and crystal growth were observed by an optical microscopy. The kinetic analysis of obtained data was performed. The activation energy and parameters of kinetic models were determined. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35427 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.identifier.stag 30824
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account