Aktuální stav výzkumu palivových článků v návaznosti na využití reformování methanu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drobná, Helena
dc.contributor.author Krejčíková, Veronika
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:25:00Z
dc.date.available 2016-09-02T04:25:00Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65606
dc.description.abstract Tato práce se zabývá technologií základních palivových článků, zejména pak jejich principy a aplikacemi v praxi. Dále je zaměřena především na materiálový výzkum vysokoteplotních palivových článků, což jsou palivové články s taveninou alkalických uhličitanů a palivové články s pevným oxidovým elektrolytem. Dále se tato práce zaměřuje na proces vnitřního reformování, který je úzce spjat s vysokoteplotními palivovými články. Při procesu reformování dochází k přeměně methanu na vodík, používající se v palivových článcích jako palivo. cze
dc.format 50 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject palivový článek cze
dc.subject methan cze
dc.subject vodík cze
dc.subject elektrolyt cze
dc.subject reformování cze
dc.subject fuel cell eng
dc.subject methane eng
dc.subject hydrogen eng
dc.subject electrolyte eng
dc.subject reforming eng
dc.title Aktuální stav výzkumu palivových článků v návaznosti na využití reformování methanu cze
dc.title.alternative The employment of methane reforming processes in technology of fuel cells - state of art eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-22
dc.description.abstract-translated This work deals with the fundamental fuel cell technology in particular with the principles and practical use. It is also focused on material research of high-temperature fuel cells which are molten carbonate fuel cells and solid oxid fuel cells. This work also focuses on internal reforming process which is closely associated with high temperature fuel cells. Internal reforming enables to the conversion of methane to hydrogen which is used in the fuel cells as fuel. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35423 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.identifier.stag 30400
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account