Obchodní úvěr v dodavatelsko-odběratelských vztazích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pecinová, Zuzana
dc.contributor.author Vaněk, Lukáš
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:24:48Z
dc.date.available 2016-09-02T04:24:48Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65598
dc.description.abstract Práce se zabývá využíváním obchodního úvěru, jeho poskytováním, ale i přijímáním a to jak ze strany dodavatele, tak také odběratele. Nejprve se práce zaměřuje na dodavatele, odběratele, jejich vzájemný vztah a vymezuje typy obchodního úvěru. Poté je pozornost věnována jednotlivým parametrům obchodního (převážně dodavatelského) úvěru. Zabývá se podmínkami poskytování a přijímání obchodního úvěru, jeho zajištěním a řízením pohledávek a závazků plynoucích z obchodního styku. Popisuje výhody a nevýhody spojené s obchodním úvěrem. Praktická část se zabývá řízením obchodních úvěrů ve vybraném podniku. cze
dc.format 51 s., 5 s. příl.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject obchodní úvěr cze
dc.subject dodavatelé cze
dc.subject odběratelé cze
dc.subject závazky cze
dc.subject pohledávky cze
dc.subject trade credit eng
dc.subject suppliers eng
dc.subject customers eng
dc.subject liabilities eng
dc.subject receivables eng
dc.title Obchodní úvěr v dodavatelsko-odběratelských vztazích cze
dc.title.alternative Trade credit in business relations eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-22
dc.description.abstract-translated Work deals with the usage of trade credit, its provision, but also with its acceptance from the perspective of both the supplier and customer. At first work focuses on the mutual relationship between the supplier and the customer and defines the types of trade credits, while the second part focuses on the individual parameters of trade credit. It also deals with the conditions of the provision and receiving of trade credit, its monetary security and the control of both the claims and liabilities. The last part describes the advantages and disadvantages connected to trade credits. The practical part deals with the management of trade credits in the selected company. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35337
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.identifier.stag 30657
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account