ROZBOR A ZHODNOCENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ VLASTNÍKA

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klavík, Jiří
dc.contributor.author Kubelková, Leona
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:24:46Z
dc.date.available 2016-09-02T04:24:46Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-01
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65595
dc.description.abstract Bakalářskou práci jsem zpracovala na téma Rozbor a zhodnocení práv a povinností vlastníka. Zde je zahrnut popis obecných aspektů vlastnického práva, pojmů, týkajících se obecně vlastnického práva, dále zde jsou uvedeny obecné charakteristiky vlastnického práva. Jako další je zde popsána právní úprava vlastnického práva v České republice, zejména obsažené v Listině základních práv a svobod, v stále platném občanském zákoníku a Mezinárodní a evropská úprava vlastnického práva. Hlavní částí této práce je rozbor vlastnického poměru, včetně rozborů konkrétních rozsudků Nejvyššího soudu České republiky. V závěru je zhodnocení současné úpravy vlastnictví s právní úpravou, která nabyla účinnosti 1. ledna 2014. cze
dc.format 59 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject vlastnické právo cze
dc.subject právní úprava cze
dc.subject občanský zákoník cze
dc.subject Listina základních práv a svobod cze
dc.subject property right eng
dc.subject legal regulations eng
dc.subject Civil Code eng
dc.subject Declaration of Basic Rights and Freedom eng
dc.title ROZBOR A ZHODNOCENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ VLASTNÍKA cze
dc.title.alternative PROPERTY RIGHT AND ITS PROTECTION eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-22
dc.description.abstract-translated Bachelor work I elaborated on the subject of analysis and evaluation of the rights and obligations of the owner. It includes the description of the general aspects of property rights, concepts concerning property rights in general, then there are the general characteristics of property rights. As further described herein, regulation of property rights in the Czech Republic, especially in the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, is still valid in the Civil Code and the International and European regulation of property rights. The main part of this work is the analysis of the ownership ratio, including analyzes of specific judgments of the Supreme Court of the Czech Republic. In conclusion, the assessment of the current system of property ownership with legal regulations, which became effective on 1 January 2014. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35340
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.identifier.stag 27533
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account