Účinky kofeinu na buněčné úrovni

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roušar, Tomáš
dc.contributor.author Machová, Martina
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:24:38Z
dc.date.available 2016-09-02T04:24:38Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-24
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65591
dc.description.abstract Kofein je nejvíce užívanou psychoaktivní drogou na světě. Je to purinový alkaloid, řadící se do třídy derivátů methylxantinu. Nachází se v celé řadě rostlin, kde slouží pravděpodobně jako ochrana proti škůdcům. V lidském organismu je kofein metabolizován v játrech, kde je demethylován na paraxantin, theobromin a theofylin. Kofein je konzumován především pro svůj povzbuzující efekt, který působí napříč celým organismem. Jeho hlavním účinkem je antagonismus adenosinových receptorů. Dalšími účinky jsou inhibice fosfodiesterázy, mobilizace intracelulárního vápníku ze sarkoplazmatického retikula nebo interakce s GABAA receptory. Kofein má také neuroprotektivní účinky a může být využit při léčbě rakoviny. Sportovci využívají jeho prokazatelný ergogenní účinek. Toxicita kofeinu je nízká, smrtelná dávka se pohybuje okolo 150 mg na kilogram váhy. Kofein je tedy obecně považován za bezpečný. cze
dc.format 39 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject kofein cze
dc.subject methylxantiny cze
dc.subject adenosinové receptory cze
dc.subject inhibice fosfodiesterázy cze
dc.subject GABA A receptory cze
dc.subject ryanodinové receptory cze
dc.subject mobilizace vápníku cze
dc.subject Caffeine eng
dc.subject methylxanthines eng
dc.subject adenosine receptors eng
dc.subject inhibition of phosphodiesterase eng
dc.subject GABA A receptors eng
dc.subject ryanodine receptors eng
dc.subject calcium mobilization eng
dc.title Účinky kofeinu na buněčné úrovni cze
dc.title.alternative The intracellular effects of caffeine eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-23
dc.description.abstract-translated Caffeine is the most commonly used psychoactive drug in the world. It is a purine alkaloid, ranking class of methylxanthine derivatives. It is synthesized in a variety of plants, where probably serves as a protection against pests. In the human body, caffeine is metabolized in the liver through demethylation to paraxanthine, theobromine and theophylline. Caffeine is consumed mainly for its stimulant effect. The mechanism of the effect is the antagonism on adenosine receptors. Other effects are the inhibition of phosphodiesterase, mobilization of intracellular calcium from sarcoplasmic reticulum, or interaction with GABAA receptors. Caffeine has also a neuroprotective effect and can be used in cancer treatment. Athletes use its proven ergogenic effect. The toxicity of caffeine is low, the lethal dose is approximately 150 mg per kilogram of weight. Therefore, caffeine is generally regarded as a safe coumpound. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34825
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 30054
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account