Dominantní faktory virulence bakterií čeledi Campylobacteraceae

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilha, David
dc.contributor.author Gamon, Jakub
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:24:38Z
dc.date.available 2016-09-02T04:24:38Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65589
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na dominantní faktory virulence čeledi Campylobacteraceae konkrétně na rody Campylobacter a Arcobacter. Cílem práce je shrnout doposud získané poznatky z výzkumů, vědeckých publikací a studií virulentních faktorů, včetně základních charakteristik čeledi a rodů. Dominantní faktory virulence se člení do několika základních skupin, a to na adhezivní, invazivní, toxické, pohybové a chemotaxní. cze
dc.format 52 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Campylobacter cze
dc.subject Arcobacter cze
dc.subject faktory virulence cze
dc.subject Campylobacter eng
dc.subject Arcobacter eng
dc.subject virulent factors eng
dc.title Dominantní faktory virulence bakterií čeledi Campylobacteraceae cze
dc.title.alternative Dominant virulence factors of family Campylobacteraceae eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on dominant virulent factors of family Campylobacteraceae mainly on genera Campylobacter and Arcobacter. The aim was to summarize previously acquired knowladge from researchers, academical publications and studie sof virulent factors. Thesis also includes the basic characteristics about the family and both genera. Dominant virulent factors are devided into few basic groups such as adhesion, toxicity, motility and chemotaxis. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34844
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 30052
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account