Nefrotoxické působení léčiv

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vrbová, Martina
dc.contributor.author Bzonek, Petr
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:24:37Z
dc.date.available 2016-09-02T04:24:37Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65588
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá nefrotoxickým působením léčiv. V úvodní části je stručně popsána anatomie a histologie ledvin, zajišťující jejich správnou funkci. Zde je pojednáváno zejména o jednotlivých strukturách základní stavební jednotky ledvin, nefronu. Dále jsou popsány obecné mechanismy nefrotoxicity a účast důležitých enzymů při metabolismu léčiv, které hrají významnou roli v toxickém poškození ledvin. Jednotlivé kapitoly této práce jsou zaměřeny na vybraná nefrotoxicky působící léčiva a to především analgetika, antibiotika a protinádorová léčiva. Kapitola týkající se analgetik je věnována zejména paracetamolu. Jedná se o jedno z nejběžněji užívaných léčiv, které se metabolizuje především v játrech cestou glukuronační a sulfatační, za vzniku nefrotoxického metabolitu N-acetyl-p-benzochinonu. Dále jsou detailně popsána především aminoglykosidová antibiotika, mezi která patří gentamicin, jež se váže k lipidickým složkám membrány kartáčového lemu proximálního tubulu a následně proniká až do lysozomu buněk. V lysozomech se gentamicin hromadí a způsobuje jejich prasknutí. Dalšími antibiotiky jsou beta-laktamová antibiotika, která jsou přenášena peptidovými transportéry na bazolaterální stěně proximálního tubulu a způsobují tak akutní nekrózu proximálního tubulu. Závěrečná kapitola je věnována cisplatině, patřící mezi protinádorová léčiva. Cisplatina poskytuje volné thioly, které reaguji s glutathion-S-transferázou a dávají vznik metabolitům, které mohou způsobovat ischemické poruchy ledvin. cze
dc.format 47 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject ledviny cze
dc.subject nefrotoxicita cze
dc.subject proximální tubulus cze
dc.subject paracetamol cze
dc.subject gentamicin cze
dc.subject beta-laktamy cze
dc.subject cisplatina cze
dc.subject kidneys eng
dc.subject nefrotoxicity eng
dc.subject proximal tubule eng
dc.subject acetaminophen eng
dc.subject gentamicin eng
dc.subject -lactams eng
dc.subject cisplatin eng
dc.title Nefrotoxické působení léčiv cze
dc.title.alternative Nefrotoxic effects of drugs eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-23
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with nephrotoxic effects of drugs. In the first part, the anatomy, histology and function of kidney has been described briefly. It focuses mainly on individual parts of nephron, which is the basic structural and functional unit of the kidney. In the next chapter, general principles of nephrotoxicity and enzymes involved in drug metabolism are described. These enzymes can cause harmful toxicity in kidney. The third chapter is devoted to the nephrotoxic groups of drugs, especially to analgesics, antibiotics and antitumor drugs. The most important analgesic, acetaminophen, is metabolized in liver to glucuronate and sulfate, and also to a toxic metabolite, N-acetyl-p-benzoquinone imine. Gentamicin is one of typical nephrotoxic antibiotics, aminoglycosides. It is a nephrotoxic drug which binds to membrane lipids of brush border of proximal tubule. Consequently, gentamicin is transported to lysosomes and the accumulation of gentamicin in lysosome causes its rupture. Among other nephrotoxic antibiotics belong -lactams, which are transported by membrane transporters to proximal tubule where -lactams cause acute necrosis. The last chapter of the thesis deals with antitumor drugs, especially with cisplatin. Cisplatin is a frequently used drug reacting with thiol groups through catalysis by glutathione-S-transferases and this reaction is a principle of ischemic renal disease. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34842
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 30051
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account