Prionová onemocnění lidí a zvířat

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vytřasová, Jarmila
dc.contributor.author Konečná, Nela
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:24:33Z
dc.date.available 2016-09-02T04:24:33Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65579
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na prionová onemocnění. Cílem práce bylo shrnutí poznatků o těchto chorobách. Prionózy jsou v práci rozděleny do dvou skupin (humánní a animální) a jsou detailně popsány. Jednou z částí bakalářské práce je i kapitola zabývající se diagnostikou prionóz a možnostmi jejich léčby. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject priony cze
dc.subject prionózy cze
dc.subject PrPc cze
dc.subject PrPsc cze
dc.subject prionová teorie cze
dc.subject prions eng
dc.subject prion diseases eng
dc.subject PrPc eng
dc.subject PrPsc eng
dc.subject prion theory eng
dc.title Prionová onemocnění lidí a zvířat cze
dc.title.alternative Prion diseases of humans and animals eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-23
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on prion diseases. The aim was to summarize knowledges about these diseases. In this thesis are diseases described in detail and divided into two groups (human diseases and animal diseases). One part of the thesis is chapter dealing with diagnosis and treatment of these diseases. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34852
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 29995
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account