Mobilní genetické elementy v patogenních kvasinkách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrušková, Olga
dc.contributor.author Rychlíková, Iva
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:24:32Z
dc.date.available 2016-09-02T04:24:32Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65577
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá komparativní genomikou kvasinek se zaměřením především na patogenní druhy a mobilní genetické elementy, které se v nich vyskytují. Práce obsahuje obecný popis jednotlivých vybraných patogenních druhů rodu Candida. Jsou zde charakterizovány některé typy mobilních genetických elementů, které se nachází nejen u patogenních druhů rodu Candida, ale i u nepatogenních druhů kvasinek rodu Saccharomyces. cze
dc.format 48 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Candida cze
dc.subject retrotranspozony cze
dc.subject DNA transpozony cze
dc.subject mobilní genetické elementy cze
dc.subject Candida eng
dc.subject retrotransposons eng
dc.subject DNA transposons eng
dc.subject mobile genetic elements eng
dc.title Mobilní genetické elementy v patogenních kvasinkách cze
dc.title.alternative Mobile Genetic Elements in Pathogenic Yeasts eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-24
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with the comparative genomics of yeasts and it is focused mainly on pathogenic species and mobile genetic elements that constitute a part of their genomes. The thesis contains a general description of selected pathogenic species of the genus Candida. Some of the mobile genetic element types, located not only in the pathogenic species of the genus Candida, but also in non-pathogenic yeast species of the genus charomyces, are characterized in this work. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34836
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 29993
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account