Sérový amyloid A a ostatní proteiny akutní fáze zánětu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nováková Mužáková, Vladimíra
dc.contributor.author Voborníková, Lucie
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:24:30Z
dc.date.available 2016-09-02T04:24:30Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65572
dc.description.abstract Rozvoj zánětlivé odpovědi je jedním z obranných mechanismů lidského organismu. V průběhu zánětu dochází k výraznému nárůstu koncentrací proteinů akutní fáze, které jsou využívané jako biomarkery v diagnostice zánětlivých onemocněních, jako jsou například ateroskleróza, revmatoidní artritida, Crohnova choroba nebo ankylozující spondylitida. Nově zkoumaným proteinem je sérový amyloid A, který je zřejmě přímým mediátorem ve vzniku a v progresi aterogeneze. V průběhu zánětlivé odpovědi se sérový amyloid A sdružuje s HDL, čímž může být porušena funkce HDL. Kromě toho může mít sérový amyloid A vliv na rozvoj koronárního syndromu, včetně transportu cholesterolu a zvýšení adhezivity pro leukocyty. cze
dc.format 54 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject sérový amyloid A cze
dc.subject proteiny akutní fáze cze
dc.subject zánět cze
dc.subject chronická zánětlivá onemocnění cze
dc.subject serum amyloid A eng
dc.subject acute phase proteins eng
dc.subject inflammation eng
dc.subject chronic inflammantory diseasse eng
dc.title Sérový amyloid A a ostatní proteiny akutní fáze zánětu cze
dc.title.alternative The role of serum amyloid A and other acute phase proteins in human organism eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-24
dc.description.abstract-translated The development of inflammatory response is one of the defense mechanisms of the human organism. During inflammation there is a significant increase in the concentrations of acute phase proteins that are used as biomarkers in the diagnosis of inflammatory diseases, such as atherosclerosis, rheumatoid arthritis, Crohn's disease or ankylosing spondylitis. Newly examined protein is serum amyloid A, which is obviously a direct mediator in the genesis and progression of atherogenesis. During the inflammatory response serum amyloid A associates with HDL, which may impaire function of HDL. Furthermore, serum amyloid A may affect development of coronary syndrome including cholesterol transport and increase of adhesiveness for leukocytes. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34896
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 29977
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account