Yersinia pestis: onemocnění, laboratorní diagnostika a prevence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janovská, Sylva
dc.contributor.author Pavlasová, Pavlína
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:24:24Z
dc.date.available 2016-09-02T04:24:24Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65558
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na bakterii Yersinia pestis, která je původcem moru. V práci je uvedena historie tohoto onemocnění, epidemiologie, morfologické vlastnosti bakterie, včetně genetické informace Yersinia pestis. Pozornost je dále věnována faktorům virulence, patogenezi a klinické formě onemocnění. V neposlední řadě tato práce zmiňuje diagnostiku a možnost terapie, prevence. cze
dc.format 49 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Yersinie pestis cze
dc.subject mor cze
dc.subject faktory virulence cze
dc.subject bioterorismus cze
dc.subject Yersinia pestis eng
dc.subject plague eng
dc.subject virulence factors eng
dc.subject bioterrorims eng
dc.title Yersinia pestis: onemocnění, laboratorní diagnostika a prevence cze
dc.title.alternative Yersinia pestis: disease, laboratory diagnostics and prevention eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-23
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on the bacterium Yersinia pestis, which is causative agent of plague. The work presents the history of this disease, epidemiology, morphological charakteristic of bacteria, including genetic information Yersinia pestis. Attention is also paid to factors of virulence, pathogenesis and clinical forms of the disease. Finally, this paper mentions the possibility of diagnostics and the therapy and prevention. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34879
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 29217
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account