Strukturální lipidy epidermis ve vztahu ke stárnutí kůže a možnosti jejich analýzy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bílková, Zuzana
dc.contributor.author Mičánková, Kateřina
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:24:24Z
dc.date.available 2016-09-02T04:24:24Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-09-11
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65557
dc.description.abstract Stárnutí je fyziologický proces, při kterém dochází k postupnému snižování funkčnosti dané tkáně či orgánu. Kůže jakožto povrchový orgán, který zachycuje UV záření urychlující stárnutí, stárne nejrychleji ze všech orgánů, což se projevuje i na bariérové funkci kožního systému. Důraz je kladen na lipidy stratum corneum, které výraznou měrou přispívají k bariérové funkci. V této bakalářské práci jsou shrnuty dosavadní znalosti o epidermálních lipidech, jejich struktuře, možnosti analýzy a jejich vliv na bariérovou funkci. Dále je pak popsán vliv stárnutí na epidermální lipidy. cze
dc.format 42 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject bariérova funkce cze
dc.subject lipidy cze
dc.subject stárnutí kůže cze
dc.subject stratum corneum cze
dc.subject TEWL cze
dc.subject barrier function eng
dc.subject lipids eng
dc.subject skin aging stratum corneum eng
dc.subject TEWL eng
dc.title Strukturální lipidy epidermis ve vztahu ke stárnutí kůže a možnosti jejich analýzy cze
dc.title.alternative Structural lipids of the epidermis with respect to skin aging and the possibility of their analysis eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-22
dc.description.abstract-translated The ageing is physiological process that continuously lowers tissue or organ functionality. The skin as a surface organ which absorbs age-accelerating UV-light ages faster than any other organ and the barrier function of the skin is affected as well. The emphasis is put on the stratum corneum lipids, which greatly contribute to the barrier function. In this bachelor thesis, recent knowledge is summarized about epidermal lipids, their structure, analytical possibilities and their role in the barrier function of the skin. Furthermore, the impact of ageing on the stratum corneum lipids is also described. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34817
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 27754
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account