Změny v metabolizmu lipidů u diabetu typu 2

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nováková Mužáková, Vladimíra
dc.contributor.author Slezáková, Barbora
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:24:24Z
dc.date.available 2016-09-02T04:24:24Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65556
dc.description.abstract Diabetes mellitus 2. typu patří mezi získaná onemocnění, související s životním stylem, sedavým způsobem života a nadbytečným energetickým příjmem. Jeho výskyt ve světě neustále stoupá. Jedná se o nejčastější endokrinní poruchu u člověka, v současné době jím trpí více než 170 milionů lidí na celém světě. Diabetes mellitus 2. typu úzce souvisí s metabolickým syndromem, inzulínovou rezistencí a poruchou metabolismu sacharidů a lipidů. Porucha metabolismu lipidů je charakterizována kvalitativními a kvantitativními změnami plazmatických lipidů. Mezi nejvýznamnější změny plazmatických lipidů patří zvýšení koncentrace triacylglycerolů, volných mastných kyselin, apo B100, malých denzních lipoproteinů, VLDL1 lipoproteinů a snížení koncentrace HDL lipoproteinů v plazmě. cze
dc.format 56 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject diabetes cze
dc.subject dyslipidémie cze
dc.subject inzulínová rezistence cze
dc.subject metabolický syndrom cze
dc.subject diabetes mellitus eng
dc.subject dyslipidemia eng
dc.subject insulin resistance eng
dc.subject metabolic syndrome eng
dc.title Změny v metabolizmu lipidů u diabetu typu 2 cze
dc.title.alternative Lipid metabolism disorders in diabetes mellitus type 2 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-24
dc.description.abstract-translated Diabetes mellitus type 2 is an acquired disease associated with the lifestyle, sedentary lifestyle and excessive energy intake. Its presence has increased worldwide. It is the most frequent human endocrine disorder, actually more then 170 million people suffer from it worldwide. The second type of diabetes mellitus is closely associated with the methabolic syndrome, insulin resistance and lipid metabolism disorder. The lipid metabolism disorder is characterized by qualitative and quantitative changes of plasmatic lipids. The most significant changes in plasma lipids include the rise of triglycerides concentration, free fatty acids concentration, apo B100 concentration, small dense lipoproteins concentration and the decline of HDL lipoproteins concentration in plasma. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34812
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 27701
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account