Invazivní pneumokoková onemocnění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janovská, Sylva
dc.contributor.author Břízová, Lucie
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:24:21Z
dc.date.available 2016-09-02T04:24:21Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65549
dc.description.abstract Tato bakalářská práce popisuje invazivní pneumokoková onemocnění, která vyvolává bakterie Streptococcus pneumoniae neboli pneumokok. Zabývá se antigenní strukturou, faktory virulence, prevencí a léčbou těchto onemocnění. V závěru se práce zaměřuje na epidemiologii invazivních pneumokokových onemocnění, situaci v České republice a na diagnostiku onemocnění. cze
dc.format 52 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject pneumokok cze
dc.subject invazivní pneumokokové onemocnění cze
dc.subject pneumonie cze
dc.subject pneumokoková meningitida cze
dc.subject sepse cze
dc.subject vakcína cze
dc.subject sérotyp cze
dc.subject pneumococcus eng
dc.subject invasive pneumococcal disease eng
dc.subject pneumonia eng
dc.subject pneumococcal meningitis eng
dc.subject sepsis eng
dc.subject vaccine eng
dc.subject serotype eng
dc.title Invazivní pneumokoková onemocnění cze
dc.title.alternative Invasive pneumococcal disease eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-22
dc.description.abstract-translated This Bachelor's thesis describes invasive pneumococcal diseases which are caused by a bacteria Streptococcus pneumoniae, a.k.a. pneumococcus. This work deals particularly with antigenic structure, virulence factors and medical treatments of these illnesses. In the end, this thesis is focused on the epidemiology of invasive pneumococcal diseases, as well as on the overall situation in the Czech Republic and on the diagnosis of this type of illnesses. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34840
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 27466
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account