Vliv kvality surovin na transesterifikaci olejů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Martin
dc.contributor.author Jílková, Alena
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:24:20Z
dc.date.available 2016-09-02T04:24:20Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-23
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65548
dc.description.abstract V práci je popsána transesterifikace jako metoda vhodná pro přípravu bionafty, což je směs methylesterů vyšších mastných kyselin. Nejprve jsou uvedeny výhody a nevýhody bionafty a popsány suroviny pro výrobu, tj. různé typy olejů a alkoholů. Bionafta se vyrábí transesterifikací, která je obvykle katalyzována. Jednotlivé typy katalyzátorů jsou uvedeny v další části práce, kde jsou detailněji popsány (homogenní, heterogenní a enzymatické) a jejich výhody a nevýhody. U olejů je pozornost zaměřena jednak na jejich popis a jednak jejich složení (zejména obsah volných mastných kyselin a vody) a jakým způsobem ovlivňují transesterifikaci. V experimentální části byl studován vliv kvality oleje (množství vody) na průběh homogenně katalyzované (KOH) transesterifikace a kvalitu i kvantitu produktů. Reakce byly provedeny pro dva typy alkoholů: methanol a butanol. Výsledky bylo jednoznačně potvrzeno, že voda má negativní vliv na transesterifikaci, který je větší při použití butanolu. cze
dc.format 46 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject bionafta cze
dc.subject transesterifikace cze
dc.subject obsah vody cze
dc.subject methanolýza cze
dc.subject butanolýza cze
dc.subject biodiesel eng
dc.subject transesterification eng
dc.subject water content eng
dc.subject methanolysis eng
dc.subject butanolysis eng
dc.title Vliv kvality surovin na transesterifikaci olejů cze
dc.title.alternative Influence of raw material quality on transesterification reaction eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-22
dc.description.abstract-translated The thesis describes the transesterification as a suitable method for the biodiesel preparation. Biodiesel is the mixture of fatty acid methyl esters. The advantages and disadvantages of biodiesel are stated. The raw materials for the transesterification such as various types of oils and alcohols are also described. Biodiesel is produced by transesterification, which is usually catalyst and the various catalysts. In the case of oil, attention is also focused on their description and composition (especially free fatty acids and water) and how they influence the transesterification. The different types of catalysts (homogeneous, heterogeneous and enzymatic) and their advantages and disadvantages are described in detail. In the experimental part, the influence of the oil quality (especially amount of water) on the course of homogeneously catalysed (KOH) transesterification was study. The transesterification were carried out by two types of alcohols: methanol and butanol. The results confirmed the negative effect of water on transesterification, which is more negative for butanol. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34794 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 27458
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account