Mezidruhové křížení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pejchalová, Marcela
dc.contributor.author Grešová, Jana
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:24:19Z
dc.date.available 2016-09-02T04:24:19Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65546
dc.description.abstract Tématem této seminární práce je problematika hybridizace mezi druhy a problémy s ní spojené. Mezidruhové křížení je křížení mezi dvěma různými druhy a umožňuje přenos genomu mezi dvěma populacemi. U tohoto výsledného potomstva dochází ke genotypovým a fenotypovým změnám. Tito jedinci se pak nazývají kříženci neboli hybridi. Ve většině případů dochází u těchto kříženců k hybridním problémům. Nicméně je to i cesta ke vzniku nových druhů. cze
dc.format 42 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject hybridi cze
dc.subject hybridní potomstvo cze
dc.subject kříženci cze
dc.subject hybridní zóny cze
dc.subject Haldanovo pravidlo cze
dc.subject Coynovo pravidlo cze
dc.subject hybridizace cze
dc.subject křížení cze
dc.subject inviabilita cze
dc.subject sterilita cze
dc.subject fertilita cze
dc.subject speciace cze
dc.subject hybrids eng
dc.subject hybrid offspring eng
dc.subject hybrid zones eng
dc.subject Haldane's rule eng
dc.subject Coyne's rule eng
dc.subject hybridization eng
dc.subject inhability eng
dc.subject sterility eng
dc.subject fertility eng
dc.subject speciation eng
dc.title Mezidruhové křížení cze
dc.title.alternative Interspecific hybridisation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-22
dc.description.abstract-translated This thesis discourse issues of hybridization between different species and problems which results from it. This hybridization comes from mating between individuals of different species and allows genome transfer between two populations. There occurs genotype and phenotype changes in offspring from this mating. This final offspring is called hybrids. Often this hybridization leads to hybrid problems. Nevertheless this is also the way in creation new species. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34843
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 27437
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account